ศูนย์รวมธุรกิจหัวหิน
จำนวน 4 รายการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สรรสร้างศิลปะแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจ ยอมรับในทัศนะของกันและกัน
ข้อมูลหัวหิน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เริ่มจากเป็นหนังสือ Free Copy เล่มเล็กๆ ขนาดเท่าฝ่ามือ แจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหัวหิน ปัจจุบันเราก็ยังคงอยู่คู่เมืองหัวหิน เราอยู่ได้ก็ด้วยการสนับสนุนจากผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่ยังคงเห็นความสำคัญ และเสน่ห์ของสื่อสิ่งพิมพ์ ที่นับวันกำลังล้มหายตายจากกันไป ด้วยการมาแทนที่ของสื่อดิจิตอล ซึ่งทางเรา...
ข้อมูลหัวหิน
จากอดีตถึงปัจจุบันท่ามกลางเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น ความเป็นอยู่ในอดีตของชาวหัวหินเริ่มต้นจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กที่ตั้งอยู่บนชายหาดสีขาวและหมู่ก้อนหินมากมายสุดลูกหูลูกตา จึงก่อกำเนินคำว่า “หัวหิน” ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น ไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 การรถไฟได้สร้างเส้นทางรถไฟสายใต้ไปยังชายแดนประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ.2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พ...
ข้อมูลหัวหิน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมธุรกิจหัวหิน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ช้อปปิ้ง